SAHLEP VE ÇİKOLATA MAKİNASI

KOD HACİM (lt) KAPASİTE (Bardak) VOLTAJ (V) GÜÇ (kw)
2119010 13 Lt.Kaynatma 9 Lt. Hazne 100 220 1,64
2119016 23 Lt. Kaynatma 13 Lt. Hazne 200 220 2,2
2119007 35 Lt. Kaynatma 23 Lt. Hazne 300 220 3,0